1. Uwarunkowania mentalne modelu biznesowego dla PS
  2. (E) Coaching przedsiębiorczości – metody i narzędzia wspierające tworzenie modelu biznesowego
  3. (E) Warsztaty Zamówień Publicznych: Zmiany w przepisach – elektronizacja zamówień publicznych, zróżnicowanie procedur zależnie od wartości zamówienia, orzecznictwo, wybrane zagadnienia problemowe
  4. Hackathon Kariery – czyli zaplanuj swoją przyszłość
  5. (E) Efektywność osobista i radzenie sobie ze stresem
  6. Coaching kariery – techniki ułatwiające planowanie ścieżek kariery
  7. (E) Mocna przyszłość – szkolenie z wykorzystaniem metodologii DISC D3, poszukiwania zasobów i mocnych stron, wspierania w planowaniu przyszłości
  8. (E) Budowanie zgranych zespołów – praca na procesie grupowym, teambuilding, metody wspierające zespołową integrację
  9. (E) Skuteczna zespołowa komunikacja – diagnoza sposobów komunikacji, siła w różnorodności, techniki ułatwiające rozwiązywanie konfliktów
  10. (E) Wymyślaj – sprawdzaj – modyfikuj, czyli warsztat metodologii design thinking i jej zastosowania do lokalnej diagnozy potrzeb
  11. Coaching grupowy jako metoda integrująca i wspierająca kreatywność