Okres realizacji projektu został wydłużony

Uwaga zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28/09/2021 r  okres realizacji projektu został wydłużony do dnia 2022-03-30