Projekt obejmuje następujące wsparcie grupowe oraz indywidualne:

  • identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
  • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • trening umiejętności pracowniczych,
  • warsztaty z indywidualnych kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych,
  • szkolenia zawodowe,
  • pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia
  • staże/praktyki,
  • wsparcie tutoringowe,